Добродојдовте на Нашиот портал за сервис и поддршка

со цел за подобрување на услугите кон клиентите го развивме овој систем за on-line поддршка. Со помош на системот можете да пријавите проблем да побарате помош или да најавите потреба од сервисирање. Можете да го следите статусот на Вашиот сервисен налог. Тоа и уште многу други поволности Ви ги нуди овој систем во кој само треба да се најавите.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!